لغو پیش بارگذار

نمونه پروژه ها:

شرکت آب منطقه ای اصفهان

شرکت آب منطقه ای اصفهان

طراحی و راه اندازی سامانه مدیریت ناوگان حمل و نقل – طراحی سامانه فنس لیزری تأسیسات – طراحی و اجرای مرکز مانیتورینگ پایش تله متری

شهرداری فلاورجان

شهرداری فلاورجان

استانداردسازی دیتاسنتر ساختمان اصلی

شهرداری کرکوند

شهرداری کرکوند

پیاده سازی سامانه مدیریت ناوگان حمل و نقل – خدمات پشتیبانی سرور مجازی – پشتیبانی سامانه نظارت تصویری

کارخانه اصفهان بدر

کارخانه اصفهان بدر

طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری دفتر مرکزی – خدمات پشتیبانی سامانه نظارت تصویری کارخانه

بیمارستان امین

بیمارستان امین

خدمات پشتیبانی شبکه های کامپیوتری

سازمان صنایع دفاع

سازمان صنایع دفاع

طراحی و پیاده سازی راهکار امنیتی نظارت تصویری

شرکت فولاد ماهان سپاهان

شرکت فولاد ماهان سپاهان

تأمین تجهیزات سامانه نظارت تصویری

سازمان دامپزشکی اصفهان

سازمان دامپزشکی اصفهان

طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شبکه دامپزشکی اصفهان

شرکت کوشش برق

شرکت کوشش برق

طراحی و پیاده سازی سامانه نظارت تصویری خط تولید صنعتی – اجرای لینک بیسیم پهنای باند اختصاصی

کارخانه آرمان جاوید

کارخانه آرمان جاوید

مشاوره ، طراحی و اجرای سامانه یکپارچه ضدسرقت و نظارت تصویری

شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان

طراحی و پیاده سازی سامانه نظارت تصویری مراکز وابسته

شهرداری قهدریجان

شهرداری قهدریجان

استانداردسازی دیتاسنتر ساختمان اصلی – پیاده سازی سامانه مدیریت ناوگان حمل و نقل – پشتیبانی و نگهداری سامانه های نظارت تصویری و ترافیکی – طراحی و استقرار سامانه یکپارچه پلاکخوان ترافیکی

شهرداری کلیشاد

شهرداری کلیشاد

پیاده سازی سامانه مدیریت ناوگان حمل و نقل

شهرداری حبیب آباد

شهرداری حبیب آباد

پیاده سازی سامانه مدیریت ناوگان حمل و نقل

شهرک شهید کشوری

شهرک شهید کشوری

مشاوره ، طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری مجتمع مسکونی سپهر

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

تأمین تجهیزات حرفه ای نظارتی جهت سالن کنفرانس

سازمان اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

سازمان اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

طراحی و مشاوره سامانه یکپارچه نظارت تصویری مراکز وابسته – طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شهرستان جرقویه

شهرداری پیربکران

شهرداری پیربکران

پیاده سازی سامانه مدیریت ناوگان حمل و نقل – مشاوره و طراحی استاندارسازی دیتاسنتر ساختمان مرکزی

شرکت ریل سازی بهتاش سپاهان

شرکت ریل سازی بهتاش سپاهان

طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری ساختمان مرکزی و کارخانه

سازمان میراث فرهنگی اصفهان

سازمان میراث فرهنگی اصفهان

مشاوره و طراحی سامانه نظارت تصویری