لغو پیش بارگذار

محصول فناورانه:

عنوان: سامانه یکپارچه فنس لیزری

با رشد روزافزون تکنولوژی ، لزوم به خدمت گرفتن علوم متنوع در مرتفع ساختن نیازهای بیش از پیش احساس می شود . تجربه و تخصص ما در حوزه ی تأمین امنیت فیزیکی و تحلیل دغدغه ها و نیازمندی های مشتریان سازمانی و خصوصی ما را بر آن داشت تا با استفاده از تکنولوژی لیزرهای خطی ، سامانه ای طراحی و تولید نماییم که از طرفی مشکلات و نقاط ضعف سیستم های امنیتی موجود و بعضاً قدیمی را پوشش دهد و از طرفی این قابلیت را داشته باشد که ظرفیت های سایر زیرسیستم ها (از جمله نظارت تصویری ، اعلام سرقت ، اعلام حریق ، کنترل دسترسی ، فنس های فیزیکی و الکترونیکی و ...) را به خدمت بگیرد .

این سامانه متشکل از جفت پایه های لیزر (فرستنده-گیرنده) می باشد که در فواصل متنوع از 50 متر تا 500 متر نصب می شوند و در صورت قطع شدن مسیر نور لیزر بر اثر نفوذ ، دیتای آنالیز شده را بر روی پنل کنترلر مرکزی ارسال می کند . کنترلر بر اساس برنامه ی از پیش تعریف شده توسط مدیر سامانه ، اعلام آلارم می نماید و با ارسال فرمان به سایر زیرسیستم های امنیتی قابلیت های آنها را در راستای تأمین امنیت حداکثری بکار می گیرد .

به عنوان مثال ، پنل مرکزی سامانه با ارسال فرمان به دوربین های چرخشی موجود در محوطه ، تصاویر دوربین ها را بر روی موقعیت نفوذ متمرکز می نماید و به این ترتیب اپراتور با ادغام ویژگی های فنس لیزری و دوربین های نظارتی ، عملکرد به هنگام و بهینه تری خواهد داشت .